Jak to vše začalo...

Dlouho jsme toužili po chlupatém parťákovi a přemýšleli o tom, jaký pejsek by pro nás byl ideální.  Věděli jsme, že nechceme příliš velikého psa, abychom s ním mohli v pohodě cestovat, ani příliš malého, aby nám bez problémů stačil při různých sportovních aktivitách a výletech. Dále jsme chtěli pejska, který si dokáže užít i klidu domova a bude vhodný k dětem. Shodou okolností jsme právě na takového pejska narazili při procházkách v našem okolí a díky veliké dávce štěstí jsme se nakonec stali hrdými páníčky naší milované Aimy. Jak jsme později zjistili plemeno Kooikerhondje není v ČR příliš rozšířené a na šťěňata se dlouho čeká. 

O Aimy

Naše fenka Aimy se narodila 4.11. 2018 v Říčanech u Prahy a hned během první návštěvy u její chovatelky jsme si padli do oka. Od narození byla velmi průbojná, aktivní a veselá, což jí vydrželo až do dospělosti. Jako každý správný Kookeir je velmi vnímavá, učenlivá, baví ji agility i jakákoliv jiná práce, je-li za ní adekvátně odměňena :-). Má citlivou a otevřenou povahu, je dobře socializovaná a trpělivá vůči dětem. Miluje vodu a občas se u ní projeví lovecký pud a prohání ptáky, nebo zajíce po poli. Jsme za ní moc rádi a je to naše věrná společnice a parťačka. Také nás velmi těší, že na výstavách získala vždy výborná ocenění a byla uchovněna 8.5. 2021.


Aimy Kamali de Bellasol

Číslo zápisu/Reg. Nr. : ČLP/KOO/309

Uchovněna/Registered for breeded under: KOO/F50/2021

Datum narození/Born : 4.11. 2018

Výška/Height : 38 cm

Otec/Father : Moonhaven Bonsai Tree ČLP/KOO/147/17

Matka/Mother : Daissy Duckie Ballamoon ČLP/KOO/169/18

VWD: negativní/clear

WNM: čisté/clear

Luxace pately/Patella: 0/0

Vyšetření očí: prosté

Skus/Bite : nůžkový/shear

Plnochrupost/Teeth: ano/full set

Výstavní tituly/Exhibitions awards and titles : VN1, 4x V1, BOJ, BOB, BOS, 2x CAJC, CAC, 2x CACIB, Vítěz mladých klubové výstavy-Kolín, Vítěz třídy-Krajské výstavy psů Martiněves, Oblastní vítěz a vítěz třídy -  výstava psů Rokycany, Světová výstava psů 2021 (WDS): V2, res. CAC

Průkaz původu /Dog pedigree


How it all started ...  


We longed for a hairy partner and were thinking about what kind of dog would be ideal for us. We knew that we didn't want a dog that was too big to travel with, nor too small to accompany us during various sports activities and trips. We also wanted a dog that can enjoy the peace of home and will be suitable for children. Coincidentally, we came across such a dog during walks around us and thanks to a great deal of luck, we finally became the proud owners of our beloved Aimy. As we later found out, the Kooikerhondje breed is not very widespread in the Czech Republic and there are long waiting periods for puppies.


About Aimy

Our female dog Aimy was born on 4th of November 2018 in Říčany near Prague and right during the first visit to her breeder we caught each other's eye. From birth she was very active and cheerful, which lasted until her adulthood. Like any good Kookeir, she is very receptive, docile, she enjoys agility and any other job, if she is adequately rewarded for it :-). She is sensitive and open, well socialized and patient with children. She loves water, and sometimes she shows a hunting instinct and chases birds or hares across the field. We are very happy for her and she is our faithful companion and partner. We are also very pleased that she always won excellent awards at shows and was registered for breeding on 8th of May 2021.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky